www.sjolanders.homestead.com/
 
 
 
 

----- Original Message -----
From: lisa.lemmeke@amnesty.se
To: Ture Sjolander
Cc: maria.bexelius@amnesty.se ; hanna.roberts@amnesty.se
Sent: Monday, September 17, 2001 3:44 AM
Subject: Re: Lever min son ?Bästa Ture Sjölander!

Först vill jag börja med att be om ursäkt för att jag inledde mitt förra
brev med att kalla dig vid fel namn, vilket var ytterst beklagligt.

Som jag skrev i mitt förra brev så stödjer Amnesty International allt det
som tas upp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Detta
innebär dock inte att vi arbetar för alla typer av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna, utan vi har inriktat vårt arbete på ett begränsat
antal av dessa rättigheter.

Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan den enskilda individen
och staten. Enligt folkrätten är det regeringar som är förpliktade att
respektera de mänskliga rättigheterna. Amnesty anser att regeringar först
och främst har ansvaret för att mänskliga rättigheter respekteras. Amnesty
vänder sig dock direkt till den som har den faktiska kontrollen i ett land
eller område, det må vara en regering eller en väpnad politisk grupp.

När Amnesty Internationals exv. talar om frigivandet av s.k. samvetsfångar
och mot "försvinnanden" är det alltså staten eller en väpnad politisk grupp
som åsyftas som förövare. Det är staten eller den väpnade politiska gruppen
som inskränkt personens rörelsefrihet eller som gripit och fört bort
personen.

Jag har varit inne på några av de hemsidor som du hänvisade till. Av
informationen där framgår att din son blev bortförd av sin mamma till
Filippinerna och inte av någon stat eller väpnad politisk grupp. Med
utgångspunkt från denna information måste jag därför tyvärr återigen
meddela att det aktuella fallet ligger utanför Amnestys mandat.


Om din son är svensk medborgare råder jag dig att kontakta svenska
Utrikesdepartementet, om du inte redan har gjort det. Vad gäller din fråga
om att publicera våra svar på din hemsida så står det dig fritt att göra så
om så önskas.

Med vänliga hälsningar

Lisa Lemmeke

Amnesty International, Swedish section
mailto:lisa.lemmeke@amnesty.se
http://www.amnesty.se
Take a step to stamp out torture:
http://www.stoptorture.org

Amnesty International
Box 23 400
104 35  STOCKHOLM
tel: 08 - 729 02 00
fax: 08 - 34 16 08
Postgiro: 90 00 72 - 0                                                                                                                    
                    "Ture                                                                                           
                    Sjolander"             To:     <lisa.lemmeke@amnesty.se>, <maria.bexelius@amnesty.se>            
                    cc:     <jan.odqvist@amnesty.se>, <viola.aberg@redcross.se>,             
                    et.com.au>             <ambassaden.manila@foreign.ministry.se>,                                 
                                           <asa.johansson@foreign.ministry.se>, <infomaster@redcross.se>,           
                    2001-09-16             <WebDeveloper@amnesty.org>, <cwgl@igc.org>, <adminaia@amnesty.org.au>,   
                    03:18                  <amnesty@info.com.ph>, <admin-us@aiusa.org>, <amnestyis@amnesty.org>,    
                                           <hanna.roberts@amnesty.se>, <director@amnesty.se>  
                       
                                           Subject:     Re: Lever min son ?                                          
                                                                                                                    
To Amnesty International - Sweden

Dear Lisa Lemmeke,

Tack för ditt svar av den 16ds - nedan.

Mitt namn är Sjölander och ej Sjögren. Mitt "brev daterat den 7 september
2001" du relaterar till, (nedan) -  är en blygsam och anständig fråga och
inte mindre relevant -relaterat till den huvudsakliga  information i mitt
meddelande till er, som  finns att ta del av på de web sidor jag redan
tidigare hänsvisat till,  nedan:

                 http://www.newstime2007.com/australia_world_news.html
 http://semanticspace.homestead.com/
                    http://albumhistory.homestead.com/
          http://matusjolanders.homestead.com/MatuSjolander.html

Jag har dock funnit att ni besökt några av mina hemsidor.

Alla de olika aspekter du beskriver i din korrespondens - september 16ds,
nedan  och allt det som du anser att Amnesty International arbetar för och
stöder i enlighet med UN's deklarationer, har att göra med mitt 'ärende', i
högsta grad.

Jag är tacksam om du vill bekräfta till mig att jag med Amnesty's goda
minne kan lägga upp denna vår utväxling av korrespondens - oredigerad - på
en av mina hemsidor på min Web site.
På min web site vill jag sedan vidareutveckla denna initial dialog med
ytterligare kommentarer om olika internationella organisationers
uppfattningar,  i relation  till denna form av child abuse/kidnapping och
international kriminalitet mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Med vänlig hälsning

Ture Sjölander


cc: Red Cross - Sweden - and see list above.
 ----- Original Message -----
 From: lisa.lemmeke@amnesty.se
 To: TureSjolander
 Cc: maria.bexelius@amnesty.se
 Sent: Sunday, September 16, 2001 1:38 AM
 Subject: Lever min son ?


 Bästa Ture Sjögren!

 Vi har tagit del av Ditt brev daterat den 7 september 2001 och förstår att
 det avser en svår situation. Trots att Amnesty International stödjer allt
 det som tas upp i FN:s förklaring, inriktar organisationen sitt arbete på
 ett begränsat antal av dessa rättigheter. Amnesty Internationals arbete
 innebär att verka för totalt avskaffande av dödsstraffet och alla former
 av
 tortyr, för frigivandet av s.k. samvetsfångar, för korrekta rättegångar
 för
 politiska fångar och mot "försvinnanden".

 Samvetsfånge är människor som fängslats eller på annat sätt fått sin
 rörelsefrihet inskränkt till följd av sin politiska eller religiösa
 uppfattning eller annan övertygelse, eller på grund av etniskt ursprung,
 kön, hudfärg, språk, nationellt eller socialt ursprung, ekonomisk status,
 sexuell läggning, börd eller ställning i övrigt, under förutsättning att
 de
 inte utövat eller förespråkat våld. Amnesty International anser att alla
 samvetsfångar omedelbart ska friges.

 Politisk fånge är den som fängslats för sin politiska aktivitet, som
 kanske
 tillhör oppositionen i ett land men som inte tillåtits att arbeta
 politiskt. I många länder ges de politiska fångarna en bristfällig
 behandling och får ibland sitta fängslade långa tider utan att veta vad de
 anklagas för och utan att de får tillgång till rättshjälp. Amnesty
 International anser att detta är oacceptabelt. Alla politiska fångar måste
 få korrekta rättegångar inom rimlig tid.

 Termen "försvinnande" används när människor grips eller förs bort av
 regerings- agenter, och myndigheterna förnekar att de gripits. Amnesty
 betraktar "försvinnanden" som en grov kränkning av grundläggande mänskliga
 rättigheter och har agerat mot denna förtrycksmetod i många år. Ofta dödas
 de "försvunna" i samband med eller kort efter gripandet, i många fall
 efter
 tortyr. Då tar Amnesty upp fallet som en utomrättslig avrättning.

 Amnestys åtagande är således mycket specifikt och av det som framkommit i
 Ditt brev förefaller det aktuella fallet ligga utanför Amnestys åtagande.

 Med vänlig hälsning,

 Lisa Lemmeke
 Informatör
 Svenska sektionen
 Amnesty International

 Amnesty International, Swedish section
 mailto:lisa.lemmeke@amnesty.se
 http://www.amnesty.se
 Take a step to stamp out torture:
 http://www.stoptorture.org

 Amnesty International
 Box 23 400
 104 35  STOCKHOLM
 tel: 08 - 729 02 00
 fax: 08 - 34 16 08
 Postgiro: 90 00 72 - 0


 @
 2001-09-07 13:05 ZE10

 To: <director@amnesty.se>
 cc: <hanna.roberts@amnesty.se>
 bcc:
 Subject: Lever min son ?


 Amnesty,

 Kan ni genom era kanaler hjälpa mig med relevant information om min
 kidnappade son i Filippinerna ?
 Jag vet inte längre ens om han är vid liv ?

 Ta en titt på dessa siter:
 http://semanticspace.homestead.com/
 http://cordially.homestead.com/

 Mvh
 Ture Sjolander
 

 

 

Filippinsk miljonsvindel runt barnkidnappning.

 

Joseph Estrada, Filippinernas nyligen arresterade förre president kan komma att dömas till döden.
När den svenska 5-årige pojken Matu Sjölander kidnappades 1993, till Filippinerna var Joseph Estrada högsta chefen för AntiKriminella Kommisionen i Filippinerna och en personlig vän till familjen Acevedo-Alba i Roxas City. Den amerikanska privatdetektiven Logan Clarke som var anställd av den svenska advokaten Bengt Nestrup i Halmstad, var god vän med Joseph Estrada då de tillsammans hade medverkat som skådespelare i en rad filmer i producerade Filippinerna. Clarke hade skriftlig kontakt med sin vän Estrada 1994 angående den kidnappade pojken. Svenska staten spenderade ca 1.5 miljoner amerikanska dollar i ärendet. Ca. 10 miljoner svenska kronor.

Anklagelserna mot den häktade Filippinernas förra president
Joseph Estrada omfattar inte bara mutor utan också plundring av den Filippinska staten. 
Den dokumentärfilm som nedan beskrivs har visats runt hela världen och redovisar att familjen Acevedo hyrt 'assassins' för att avrätta den legala vårdnadshavaren, den svenska pappan. 
 
Den kidnappade svenska pojkens far har sedan 1996, fått sitt liv helt ruinerat efter det att han häktades under 63 dagar i Sverige 1996, med en åtföljande förödande internationell publicitet. Fadern har av svensk domstol friats och förklarats oskyldig till samtliga 3 anklagelser som: 'Mordhot mot svenska statsministern Ingvar Carlsson' - 'Grov utpressning av den amerikanska privat- detektiven' och 'BombHot mot den Filippinska ambassaden i Stockholm'.

Svenska staten vägrar nu att kommunicera med den svenska pappan om dennes begäran om ett skadestånd för förlorat rykte med åtföljande rättsförluster och förlust av arbetstillfällen sedan 1996.

Johan Eriksson, advokat i Stockholm, förhandlar f.n. med den svenska Justitieministern om kompensationen, efter att advokaten tidigare försummat ärendet och på grund av detta förlorat rättshjälpen för sin klient. 
 

http://matusjolanders.homestead.com/MatuSjolander.html

 

MISSING PRESUMED ALIVE

 
A fly on the wall documentary special about international child abduction and the true story of the desperate attempt to retrieve a five year old boy, Matu, taken illegally to the Philippines by his Filipino mother. Matu’s Swedish born father, with the help of the FBI, Interpol and two private detectives is desperately trying to snatch Matu, but it proves difficult as his estranged wife has a wealthy and powerful family and the support of the Philippines Government. To make matters worse, Muslim hit-men have been hired to guard Matu and have orders to shoot the father on sight.

Episode Lengths: 82 minutes

Produced by
Michael J Rivette and Terry Carlyon
Directed by Terry Carlyon,  Australien.
A film by Carlyon and Rivette Pictures

ITEL Distribution - Tel +44 (0) 20 7491 1441 - Fax +44 (0) 20 7493 7677

 

 

http://albumhistory.homestead.com/
 
 
further information:
http://cordially.homestead.com/

 

FAX  FROM  THE  VATICAN   94/01/21
TO THE SWEDISH LAWFIRM, Bengt Nestrup in Halmstad Sweden
 
Jag har äntligen fått napp i fallet Sjölander. Genom bekanta togs kontakter i Filippinerna och någon har sänt mig följande rader, som jag återger i facsimile.
Meddelandet var inte undertecknat och det fanns ingen avsändare. Men å andra sidan hade jag förklarat för min mellanhand att jag först och främst var intresserad av information om hur pojken har det. Jag föredrar att inte veta hans eller moderns adress, så jag inte blir inblandad i någon rättsprocess. Dessutom menar jag att det viktigaste är att fadern får information om sin sons väbefinnande.
Jag skall försöka att sända nya signaler via samma kanal och be om att få ett regelbundet meddelande  - säg åtminstone en gång om året - om att pojken fortfarande har det bra. Kanske kan jag få någon att sända ett fotografi också.
 
Det här är så pass långt som jag lyckats komma och det lär inte gå att komma längre på detta stadium.
 
Med hjärtlig hälsning
 
fax nummer: 00939-6-6988 4565
 
enclosed facsimile:
 
" I talked with the Filipino Uncle of the boy Matu Kung af Paulus Jezreel Sjolander today, January 3, 1994 and was informed that the boy is in good health and is currently living with his mother outside the Philippines. The uncle for the boy further remarked that if something is not alright with the boy he will surely know about it.
Although no picture of the boy can be provided to me, he is very confident that the boy is perfectly fine with the mother."
 
 

 
http://semanticspace.homestead.com/
 
 
 
Report from investigation February 1995:
 
" Mrs. Sjolander is staying at the residence of her brother-in-law, who is a Doctor by the name of Dr. De Asis. His residence is very near the beach. The family has the boy, Matu, staying at a different location, which is very isolated and about 300 yds from an airport. Matu seems to be at this "Airport location" the majority of the time, while Mrs. Sjolander, keeps moving from one place to another. Most of the time she spends at the beach with her brother-in-law. "
 
" The good news of all of this is that Counter Intelligence in the Philippines has now realized that both Subjects are, in fact, in Roxas City illegally and they have obviously paid off the police and Immigration to further their conspiracy. "
 
" Also enclosed, you will see a copy of a photograph of our Client, Ture Sjolander. The actual photograph is being sent to me by Federal Express at this moment. There are three (3) hired killers ("Hit men"), I repeat, three (3) killers already paid by Joseph Acevedo to kill Mr. Sjolander and/or anyone representing or investigating on his behalf. All three (3) have been supplied with actual photographs, obviously cut from a family photograph, and not supplied by our Client, newspapers or any other sources..."
" I have also told you, we are working with the highest levels of Philippine Counter-Intelligence. Fortunately, one of the "Hit Men" is a double agent, who sells information to Counter-Intelligence."