Publicerad: den 27 maj 1998
Konstnärinna hotar stämma Örtendahl

[TÄLLBERG] Förre generaldirektören på Vägverket Per-Anders Örtendahl nekar till att han beställt en byst på sig själv och annan utsmyckning till Pylonen. Nu hotar den internationellt erkända konstnärinnan Natascha Alexandrovna Jusopov från Tällberg att stämma den förre vägverksgeneralen.

Som DD tidigare berättat träffades Per-Anders Örtendahl och Natascha för fyra år sedan i Leksand. Det var också i samband med ett besök i hennes ateljè i Tällberg som Örtendahl enligt Natacha imponerades av hennes konstverk. Under minst tre tillfällen under andra halvåret 1994 var sedan Örtendahl och hans hustru på besök i ateljèn i Tällberg och enligt Natascha var det under dessa besök som han föreslog att hon skulle komma med ett förslag till utsmyckning, samt utlovade ett projektarvode för hennes arbete. Efter en muntlig beställning på bysten av hans huvud i brons på sockel av granit, ett monument utanför ingången till Pylonen, samt miniatyrer i brons och gips på "Barn på milstolpe", satte hon igång med det förberedande arbetet. Någon skriftlig beställning blev det aldrig, men Natascha litade helt på generaldirektörens omdöme och på hans ord.>Avbeställde monumentet

Efter allt förberedande arbete reste Natascha till Frankrike för att dels avsluta det omfattande arbetet och för att få skulpturerna gjutna. Den 31 januari skickade sedan Örtendahl ett brev till Natascha.
" Med glädje har jag noterat Ditt engagemang för den tänkta konstnärliga utsmyckningen i och kring Vägverket här i Borlänge. Möjligen gör jag dig lite besiken när jag medelar att vi under rådande ekonomiska läge måste avvakta fortsättningen på ett tänkt samarbete. Jag vill åter tacka dig för Ditt visade intresse och Dina synnerligen intressanta idèer. I avvaktan på ett annorlunda finansiellt utgångsläge sänder jag vänliga hälsningar".
Det som Per-Anders Örtendahl avbeställde var enligt Natascha de tre statyer i brons i naturlig storlek (monumentet) som skulle utsmycka ingången till Pylonen. I en senare breväxling mellan Örtendahl och Natascha framkommer det också att de planerat för att stråla samman i Frankrike i slutet av 1995 för att studera bysten, men på grund av en flygstrejk så blev det aldrig av. Den 6 juli 1995 skriver också Örtendahl i ett brev till Natscha att hans ekonomiska situation blivit sämre och att hon därför bör ligga lågt med slutförandet av bysten.
- När jag läser dina brev daterade långt efter den 31 januari 1995 framkommer med all önskvärd tydlighet att du inte avsbeställt allt vid ovanstående datum. Porträttet och miniatyrerna hade jag ju kvar att göra , som du tröstade mig med när vi talades vid per telefon i samband med din avbeställning av monumenetet, skriver Natascha i ett brev till Örtendahl den 12 april 1998.>Llitade på Natascha

I april 1995 kom ändå den stora chocken för Natascha då hon fick beskedet att Örtendahl fått avgå från Vägverket. Då fanns redan miniatyrena färdiga på gjuteriet i Frankrike och arbetet med den nu färdiga bysten var så långt framskridit, att det inte gick att stoppa. Där finns de också fortfarande kvar då Natascha inte har möjligheter att lösa ut dem.
I november förra året kontaktade hon Vägverket, där förövrigt ingen var informerad om förre generaldirektörens storslagna utsmyckning. Efter en grundlig utredning av bland andra Vägverkets jurist beslutade man att betala ut en viss ersättning till Natscha. Sammanlagt betalade man henne drygt 100 000 kronor, vilket ändå inte motsvarar hennes omkostnader. Hela projektet och monumentet beräknar hon att skulle handlat om miljonbelopp. >Till adovokat

Anledningen till att Vägverket nu beslutat att inte betala ut någon ersättning för porträttet ( huvud i brons), är att Örtendahl undertecknat en skrivelse att bysten är en privat affär mellan honom och Natascha.
Den 30 april skickade Natascha ytterligare ett vänligt kravbrev till Örtendahl där hon kräver att få betalt för porträttet.
"Jag har vid kontroll av mitt konto i Nordbanken erfarit att du ännu inte betalat de 60 000 kronor, vilka utgör delekvid för det porträtt som du beställt. Du kanske har visats på annan ort och inte erhållit mitt brev i tid för att ha möjlighet att verkställa din betalning till mig den 26 april. Då jag redan väntat så länge på betalning kan jag vänta lite till. Den 15 maj är dock sista dag för betalning, jag kommer därefter att överlämna ärendet till min advokat. Jag hoppas ändå att jag slipper detta då det medför onödiga problem för oss båda".
Natscha har inte fått något svar från Örtendahl och nu tänker hon vända sig till en advokat för att få hjälp.
- Jag hoppas att jag ska hitta en advokat här i Dalarna som vill åta sig det här ärendet, säger Natscha Jusopov när DD besöker hennes atelje på Alégården vid hotel Dalecarlia i Tällberg.

LEIF OLSSON