Ture Sjolander 

Till Kulturministern!
För kännedom
Mon, Nov 6, 2006 at 2:46 PM
 
 

To: maria.dupont@educult.ministry.se
CC: turesjolander@hotmail.com
Subject: ex-gratie kompensation Justitieministern (till Maria Dupont, svar går till turesjolander@hotmail.com)
Date: Mon, 6 Nov 2006 05:34:32 +0100 (CET)
Från: Ture Sjölander


Meddelande: Hänvisar härmed till korrespondens till Justitieministern Beatrice Ask som enligt e-post meddelande till undertecknad, från justitieministerns presssekreterare, blivit registrerat.
Eftersom ärendet i hög grad berör kulturområdet finner jag det lämpligt att informera den ny kulturministern som jag förmodar blir en remissinstans.

Information och korrespondens:
http://www.cordially.homestead.com/ekot_SR.html

Jag vore tacksam för en bekräftelse om mottagandet av detta meddelande.

Mvh
Ture Sjolander
Australien


www.swedish.homestead.com/